הקצאת קרקעות

‏‏משכנותיך ישראל ירושלים 580010270 - פרסום ראשון  
מאורי צ'רנוביל 580370146 מגרש 481 - פרסום ראשון  
בית הכנסת ישיבה וכולל פרושים - ירושלים בית שמש 580485068 מגרש 611 - פרסום שני  
בית הכנסת ישיבה וכולל פרושים - ירושלים בית שמש 580485068 - פרסום קצר  
דרכי תורה ותפילה בית שמש 580696599 - ג2 - פרסום שני  
תורה וצדקה בית שמש 580574473 - פרסום ראשון  
שערי מהריל 580674299 מתמידים רמת אברהם - פרסום שני  
עת לעשות - נתניה 580458248 מקלט 65 - פרסום שני   
בית הכנסת בית יצחק במודיעין עילית 580232031 - פרסום שני  
מעלות התפילה בארץ הקודש 580658623 ובקשה מקבילה -קהילה חינוכית קצות החושן קרית ספר 580428266 - פרסום שני  
נקודה טובה 580570091 מגרש 508 - פרסום שני  
הקימותי בריתי 580699528 ובקשה מקבילה - בנו בחרת 580706158 - פרסום שני  
בית השם תורת משה 580409845 ובקשה מקבילה קהילת בני הישיבות רמה ד' 580712453 - פרסום שני  
מלכות של תורה 580643955 ובקשה מקבילה קהילת בני הישיבות רמה ד' 580712453 - פרסום שני  
שלהבתיה 580350148 ובקשה מקבילה קהילת בני הישיבות רמה ד' 580712453 - פרסום שני  
פלא יועץ מאיר דוד 580678399 ובקשה מקבילה קהילת בני הישיבות רמה ד' 580712453 - פרסום שני  
זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב זיע"א שכונת יפה נוף בית שמש 580495117 - פרסום שני  
טיב התורה 580672624 מגרש 304 - פרסום שני  
מרכז תורני לנשים ותכנית המתמידות בירושלים 580140184 - פרסום שני  
נוה צבי בית שמש 580558674 טרעבישאן - פרסום שני  
משכנות יהודה רמת בית שמש 580477693 - פרסום שני  
תורת חסד ברמה 580582062 מגרש 508 - t,r - פרסום שני  
נעימות משה 580596070 - פרסום שני  
ישיבת פאר מרדכי 580531101 - פרסום שני  
זכרון מיכאל 580503993 - פרסום שני  
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 302 - פרסום שני  
 יד שרה 580030104 - פרסום שני  
תורת משה זכרון קדושים 580556405 - פרסום ראשון  
מוסדות ישועות משה ויזניץ בית שמש 580547511 מגרש 402 רמת אברהם - פרסום ראשון  
משולב ישיבת לב התורה 580374932 ו הקרן הקיימת 580436525 - פרסום שני  
 בית הכנסת בית יצחק במודיעין עילית 580232031 - פרסום ראשון  
מרכז התורה שארית יעקב בית שמש 580586493 - פרסום ראשון  
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בארץ-ישראל 580043297 - פרסום קצר + ראשון  
יד שרה 580030104 - פרסום ראשון  
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בארץ-ישראל 580043297 מגרש 600 ומגרש 51 - פרסום שני  
מגן תורה וסיוע רמת בש ג' 580666022 - פרסום ראשון  
מרכז תורה וחינוך עץ חיים רמות ירושלים תובב''א 580255222 - פרסום שני  
אריאל תנועת נוער 580004562 - פרסום שני  
בדרכי אבותינו לחינוך וחסד בית שמש 580439990 - פרסום ראשון  
בדרכי אבותינו לחינוך וחסד בית שמש 580439990 - פרסום ראשון  
מכון "בעש"ט" מחקר וחינוך במורשת היהדות והחסידות 580089928 - פרסום שני  
אהל משה – משכן שלום 580658128 - פרסום שני  
זכור ליצחק בית שמש 580627412 - פרסום שני  
עמותת צאנז זמיגראד 580430601 - פרסום שני  
פלא יועץ מאיר דוד 580678399 - פרסום ראשון  
מערב שמש 580434348 - פרסום שני  
שמע קולנו מרכז ארצי שיקום והדרכה ללקויי שמיעה 580210243 - פרסום שני  
שאו זמרה ושערים וראש שמחתכם ירושלים 580530368 - פרסום שני  
מוסדות תורת עולם 580192151 - פרסום ראשון  
נוה צבי בית שמש 580558674 - פרסום ראשון  
חניכי הישיבות רמת בית שמש ד2 580723989 - פרסום קצר + ראשון  
זיו יהודה 580532695 - פרסום ראשון  
ישיבת פאר מרדכי 580531101 - פרסום ראשון  
בית השם תורת משה 580409845 - פרסום ראשון  
מוסדות צאנז בית שמש 580632313 - פרסום קצר + ראשון  
אור הכתר - בית שמש 580710762 - פרסום קצר + ראשון  
מלכות של תורה 580643955 - פרסום ראשון  
שלהבתיה 580350148 - פרסום ראשון  
בקשות לבתי כנסת זמניים – רמה ה – נוה שמיר - פרסום ראשון וקצר  
ידידי עז 580536761 - פרסום ראשון וקצר  
זרע יהודה יפה נוף בית שמש 580495117 - פרסום שני  
טיב התורה 580672624 מגרש 304 - פרסום ראשון  
מוסדות דרך אמונה בארץ הקודש 580436855 - פרסום שני  
זכרון מיכאל 580503993 - פרסום ראשון  
מעיין אברהם 580300671 מגרש 206 - פרסום ראשון  
אור השבת בבית שמש ומטה יהודה 580519684 - פרסום ראשון  
נעימות משה 580596070 - פרסום ראשון  
לזכרו של ר' ירוחם המשגיח דישיבת מיר 580518645 - מגרש 206 - פרסום ראשון  
נקודה טובה 580570091 מגרש 508 - פרסום ראשון  
תורת חסד ברמה 580582062 - פרסום ראשון  
בית הכנסת מרכז התורה בית שמש 580610657 - פרסום שני  
קהילת יחד בית שמש 580495687 + עמותת בוגרי הישיבות העיר הותיקה בית שמש 580615433 - פרשום שני  
בית הכנסת ישיבה וכולל פרושים ירושלים בית שמש 580485068 - פרסום ראשון  
בית הכנסת ישיבה וכולל פרושים - ירושלים בית שמש 580485068 - פרסום ראשון  
מעלות התפילה בארץ הקודש 580658623 - פרסום ראשון  
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 - פרסום ראשון  
עת לעשות 580458248 - פרסום ראשון  
דרכי תורה ותפילה בית שמש 580696599 - ג2 - פרסום ראשון  
דרכי תורה ותפילה בית שמש 580696599 - ג2 - פרסום קצר   
תורה ותפילה דחסידי ברסלב רמב"ש ג 580641157 - פרסום שני  
צדקת שלום 580420354 - פרסום שני  
ראש יוסף אמשינאוו 580701050 - פרסום שני  
אגודת בית יעקב ת"א 580052306 - פרסום שני  
מרכז תורני לנשים ותכנית המתמידות בירושלים 580140184 - פרסום ראשון  
והקימותי בריתי 580699528 - פרסום ראשון  
מאור החסד ולשון חסד 580397776 + גאון דוד בית שמש 580242949 - פרסום שני  
שערי מהרי"ל רמת אברהם 580674299 - פרסום ראשון  
עוללות שלמה 580563674 - פרסום שני  
צור צדיק בית שמש 580628378 - פרסום ראשון  
מערב שמש 580434348 - פרסום ראשון  
זכור ליצחק בית שמש 580627412 - פרסום ראשון  
מרכז תורה וחינוך עץ חיים רמות ירושלים תובב''א 580255222 - פרסום ראשון  
איחוד הצלה 580465979 - פרסום ראשון  
אהל משה - משכן שלום 580658128 - פרסום ראשון  
נתיבות ההלכה בית שמש 580622017 - פרסום הגדלת חוזה  
עמותת צאנז זמיגראד 580430601 - פרסום ראשון  
מכון בעשט 580089928 - פרסום ראשון  
אור ליהודה - בית שמש 580710408 - פרסום שני  
קהילת פנמה 580529360 - פרסום שני  
בית הכנסת הספרדי שכונת המשקפיים בית שמש 580692622 - מגרש 700 - פרסום קצר  
בית הכנסת הספרדי שכונת המשקפיים בית שמש 580692622 - מגרש 700 -פרסום שני  
 בית כנסת ברכת ראובן עש רבי דוד ומשה - בית שמש 580546679 - פרסום שני  
היכל התורה והחסד המרכזי ע''ר 580523264 - פרסום שני  
מוסדות תורה וחסד בראשות הגרמ שטרנבוך 580581924 - פרסום שני  
אור לאחים-בית שמש 580569663 - פרסום שני  
פרסום הקצאות חינוך ועדה 190  
קהילת אהבה ושמחה נופי השמש בית שמש 580713790 - פרסום ראשון וקצר  
קרן הבנין סטריקוב 580577906 - פרסום שני  
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון וקצר  
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין - פרסום ראשון + קצר  
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין - פרסום שני  
בית כנסת מנורת המאור 580390524 - פרסום שני  
שאו זמרה ושערים וראש שמחתכם ירושלים 580530368 - פרסום ראשון  
זכרון יהודה בית שמש 580614808 - פרסום ראשון  
אגודת בית יעקב תא 580052306 - פרסום ראשון  
ראש יוסף אמשינאוו 580701050 מקווה - פרסום ראשון  
קהילת יחד בית שמש 580495687 - פרסום ראשון  
תורה ותפילה ברסלב 580641157 - פרסום ראשון  
בית כנסת אור ישראל משקפיים בית שמש 580741999 - פרסום ראשון וקצר  
נווה ציון - בית שמש - 580738185 ולעוד 4 בקשות מקבילות - פרסום שני   
בית מדרש חוקי חיים בית שמש 580631307 - פרסום שני  
זרע יהודה יפה נוף בית שמש 580495117 - מקווה - פרסום ראשון  
שיח סוד- 580014322 מרכז תעסוקה - פרסום שני  
מנין אשכנז מער בית שמש 580711927 - פרסום שני  
מוסדות תורה וחסד בראשות הגרמ שטרנבוך 580581924 - מגרש 621 זמני - פרסום ראשון וקצר   
מעינות חיים יוסף 580268324 - פרסום שני   
עמותת בית מנחם רמת בית שמש ג' 580589745 - מגרש 621 - פרסום שני   
מוסדות דרך אמונה בארץ הקודש 580436855 - פרסום ראשון וקצר   
נר חנוך 580589505 - פרסום ראשון   
בית מדרש תורני לאומי משקפיים בית שמש 580694354 - כיתה במגרש 701 - פרסום ראשון וקצר   
בית הכנסת הספרדי שכונת המשקפיים בית שמש 580692622 - כיתה במגרש 601 - פרסום ראשון וקצר   
בית הכנסת מרכז התורה 580610657 - פרסום ראשון  
שיח סוד- 580014322 מרכז תעסוקה - פרסום שני  
צדקת שלום 580420354 - פרסום ראשון  
זרע יהודה יפה נוף בית שמש 580495117 - מקווה - פרסום ראשון  
מתיבתא דבית שמש 580530434 מגרש 536 ג2 - פרסום שני  
היכל התורה והחסד המרכזי ע''ר 580523264 -  פרסום ראשון  
זידיטשוב עטרת צבי 580190692 - פרסום ראשון  
בית חבד שכונת המשקפיים - 580701761 - פרסום שני  
זרע יהודה יפה נוף בית שמש 580495117 - בית כנסת - פרסום ראשון  
אור לאחים-בית שמש 580569663 - פרסום ראשון  
מעדני ארץ בית שמש 580704583 - פרסום שני  
קהילת פנמה 580529360 - פרסום ראשון  
גאון דוד 580242949 - פרסום שני   
חיים של תורה - בית שמש 580527588 - פרסום ראשון וקצר  
בית הכנסת מגן אברהם רמבש 580673549 - פרסום שני  
בית מדרש יד סעדיה לתורה ולתפילה 580398840 - פרסום שני  
עוללות שלמה 580563674 - פרסום ראשון
עוללות שלמה 580563674 - פרסום קצר
 
ראשון מאור החסד ולשון חסד 580397776 - פרסום ראשון  
קופה של צדקה רמת בית שמש א' 580420438 - פרסום שני  
ישיבת לב התורה 580374932 - פרסום ראשון  
שאו זמרה ושערים וראש שמחתכם ירושלים 580530368 - פרסום שני  
קהילת שבת אחים רמת בית שמש ג' 2 580648194 - פרסום שני  
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בארץ-ישראל 580043297 - פרסום ראשון  
שערי תורה ותפילה ונתיבות החינוך והחסד - בית שמש 580481836 - פרסום שני  
מוסדות תורה וחסד בראשות הגרמ שטרנבוך 580581924 - מגרש 705 - פרסום ראשון  
קהילת ירמיהו הנביא רמת בית שמש ג' 580610434 - פרסום שני  
סינגוגה היכל הבעש''ט בית שמש 580680361 - פרסום שני  
בית כנסת קהילתי שכונת המשקפיים בית שמש 580691491 - פרסום ראשון  
בית מדרש אהבת שלום 580353332 - פרסום שני  
אור ליהודה - בית שמש 580710408 - פרסום ראשון  
מנין אשכנז מער בית שמש 580711927 - פרסום ראשון   
היכל שלום ואסתר בית שמש 580689792 - פרסום שני   
‏‏שעלי תקווה 580341311 - פרסום שני  
מעינות חיים יוסף 580268324 - פרסום ראשון  
בית מדרש תורני לאומי משקפיים בית שמש 580694354 - פרסום ראשון  
קרן הבנין סטריקוב 580577906 - פרסום ראשון  
בית כנסת ברכת ראובן ע"ש רבי דוד ומשה - בית שמש 580546679 - פרסום ראשון  
עמותת בית מנחם רמת בית שמש ג' 580589745 - פרסום ראשון  
בית כנסת לב הקריה 580610012 - פרסום ראשון  
משכן דעיאל - בית כנסת יוצאי חברון 580248433 דרכי ישרים 580674869 - פרסום שני משולב  
רבי דוד ומשה רמת בית שמש ג' 580623031 - פרסום שני  
בית הכנסת מגן אברהם רמב"ש 580673549 - פרסום ראשון  
נווה ציון - בית שמש 580738185 - פרסום ראשון  
מתיבתא דבית שמש 580530434 מגרש 536 ג2 - פרסום ראשון  
בית חב"ד שכונת המשקפיים - בית שמש שע"י צעירי אגודת חב"ד 580701761 - פרסום ראשון  
אריאל תנועת נוער 580004562 - פרסום ראשון  
בית הכנסת מורשת אבות לבני קהלה אתיופית רמת בית שמש 580672889 - פרסום שני  
מעדני ארץ בית שמש 580704583 - פרסום ראשון  
גאון דוד בית שמש 580242949 - פרסום ראשון  
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511  
נחלת שלמה זלמן 580643229 - פרסום שני  
בית כנסת כלל חסידי רמב''ש ג' 580621118 - פרסום שני  
שיח סוד- 580014322 - פרסום ראשון  
מוסדות חסידי בעלזא - בית שמש 580385284 - פרסום שני  
מניין אברכים 580628717 - מגרש 611 - פרסום שני  
שאו זמרה ושערים וראש שמחתכם ירושלים 580530368 - פרסום ראשון  
קהל חסידים רמת אברהם 580703205 - פרסום שני   
אשרינו מה טוב 580555662 - פרסום שני  
עימ''י עמותת ידידי מכינת ידידה 580617041 ו - בוגרי הישיבות 580615433 - פרסום שני   
חלקת יהושע דחסידי ביאלא בית שמש 580384097 - פרסום שני  
קהילת רמת הנביאים 580696912 - פרסום שני   
היכל משה בית שמש 580512440 - פרסום שני   
ואני תפילה עש רבנו נחמן מברסלב 580587962 - פרסום שני  
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 - פרסום שני   
קופה של צדקה - רמת בית שמש א' 580420438 - פרסום ראשון  
משקפי התורה 580674064 - פרסום שני  
קהילת שבת אחים רמת בית שמש ג' 2 - 580648194 - פרסום ראשון  
ופרצת מוסדות ליובאוויטש 580632008 - פרסום שני   
קהילת נופי השמש - 580501393 - פרסום שני   
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין  
למען אחי - רמת בית שמש 580365260 -פרסום שני חוזר טכנית  
היכל שלום ואסתר בית שמש 580689792 - פרסום ראשון  
שעלי תקווה 580341311 - פרסום ראשון  
על שלושה דברים העולם עומד 580439560 - פרסום שני  
בעקבי הצאן - בית יעקב לבנות 580653434 - פרסום שני  
תנועת בני עקיבא בישראל 580040343 - פרסום שני  
אריאל - תנועת נוער ישראלית 580004562 - פרסום שני  
רבי דוד ומשה רמת בית שמש ג' 580623031 - פרסום ראשון  
שמע קולנו 580210243 - פרסום ראשון  
אביר יעקב אור יצחק 580486439 - פרסום שני  
אהלי יוסף בית שמש 580547818 - פרסום שני  
מוסדות תורת עולם 580192151 - פרסום שני  
השרף מבריסק 580561702 - מגרש 504 - פרסום ראשון  
באר אברהם אלימלך 580341048 - פרסום שני  
בית הכנסת מורשת אבות לבני קהלה אתיופית רמת בית שמש 580672889 - פרסום ראשון  
בית הכנסת קהילת בהנחל עליון רמה ג' בית שמש 580598480 - פרסום שני  
ואני תפילה ע"ש רבנו נחמן מברסלב זיע"א 580587962 - פרסום ראשון  
סינגוגה היכל הבעש''ט בית שמש 580680361 - פרסום ראשון  
מוסדות חלקת יהושע דחסידי ביאלא בית שמש 580384097 - לפרסום ראשון   
ביאלא שטיבעל רמת בית שמש 580658326 ו-מלך עוזר 580403749 - פרסום שני  
בית תפילת ישורון יונה בן אמיתי בית שמש 580654010 - פרסום שני  
אור ישראל בית מדרש המרכזי מרכז קהילתי בית שמש 580630663 - פרסום שני  
בית כנסת קהילת יוצאי תימן רמת בית שמש ג' - פרסום ראשון  
עימי עמותת ידידי מכינת ידידיה 580617041 - פרסום ראשון  
בית מדרש אהבת שלום 580353332 - פרסום ראשון  
קול קורא - בקשות לבתי"כ זמניים ברמדה ד' - עדכון   
אשרינו מה טוב 580555662 - פרסום ראשון
קהילת נופי השמש - בית שמש 580501393 - פרסום ראשון
מניין אברכים רמת בית שמש ג' 580628717 - פרסום ראשון
הודעה בעניין בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי חינוך
בית מדרש י"ד סעדיה לתורה לתפילה 580398840 - פרסום ראשון
זכרון חיים פנחס 580609378 - פרסום ראשון
עטרת יוסף בית שמש 580650430 - פרסום ראשון
אהלי יוסף בית שמש 580547818 פרסום מחודש 2021
השרף מבריסק 580561702 - פרסום ראשון
דרכי יוסף רמת בית שמש 580672541 - פרסום ראשון
אורית צ'ין של יהודי אתיופיה 580330801 - פרסום שני 
משכן מצדה בית שמש 580710804 - פרסום ראשון
היכל משה בית שמש 580512440 - פרסום ראשון
בית מדרש תורני לאומי משקפיים בית שמש 580694354 - פרסום שני
על שלושה דברים העולם עומד 580439560 - פרסום ראשון
בעקבי הצאן - בית יעקב לבנות 580653434 - בי''ס בנות - פרסום ראשון
בית כנסת קהילתי שכונת המשקפיים בית שמש 580691491 - פרסום ראשון
מוסדות בולחוב רמת בית שמש 580372092 - פרסום ראשון
באר אברהם אלימלך 580341048 מגרש 483 - פרסום ראשון
י.ח.צ גני ילדים 580599942 - פרסום שני
אביר יעקב אור יצחק 580486439 - בקשה להגדלת שטח
ביאלא שטיבעל רמת בית שמש 580658326
בית תפילת ישורון יונה בן אמיתי בית שמש 580654010
קהילת ירמיהו רמת בית שמש 580610434 - פרסום שני
למען אחי - רמת בית שמש 580365260 - פרסום שני
עמותת מים טהורים רמת בית שמש 58040434 - פרסום ראשון
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 - פרסום ראשון
בית הכנסת קהילת בהנחל עליון רמה ג' בית שמש 580598480 - פרסום ראשון
ישיבת הכותל - מרכז תורני וואהל שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא 580052538 - פרסום ראשון
אור רמת בית שמש 580635183 - פרסום ראשון
אור ישראל בית מדרש המרכזי מרכז קהילתי בית שמש 580630663 - פרסום ראשון
קוואנטום 580673564 - פרסום שני
תורה ותפילה ברסלב 580641157 - פרסום שני
מוסדות תורת עולם 580192151 - פרסום ראשון
אורית צ'ין של יהודי אתיופיה 580330801 - פרסום ראשון
בית מדרש תורני לאומי משקפיים בית שמש 580694354 - פרסום ראשון
י.ח.צ גני ילדים 580599942 - פרסום ראשון
אור רמת בית שמש 580635183 - פרסום ראשון
קהל חסידים רמת אברהם 580703205 - פרסום ראשון
קהילת רמת הנביאים 580696912 - פרסום ראשון
משקפי תורה 580675064 - פרסום ראשון
קהילת יחד בית שמש 580495687 - פרסום שני
למען אחי - רמת בית שמש 580365260 - פרסום ראשון
בית כנסת קהילתי שכונת המשקפיים בית שמש 580691491 - פרסום ראשון
קוואנטום 580673564 - פרסום ראשון
מוסדות נצח ישראל בית שמש 580349140 - פרסום שני
איילת השחר איחוד 580658706 - פרסום ראשון
זכור לאברהם 580403509 - פרסום ראשון
מוסדות קוסוב ויז'ניץ 580614469 - פרסום שני
אמרות ד' טהורות בית שמש 580669562 - פרסום ראשון
צור ישראל בית שמש 580621175 - פרסום שני
קהילת עזרא הסופר רמת בית שמש 580645745- פרסום שני 
עזרת אחים לעזרה הדדית בית שמש ע"ר 580435717 - פרסום שני
תורה ותפילה דחסידי ברסלב 580641157 - פרסום ראשון
קופה של צדקה משכנות יעקב 580475846 - פרסום שני
ופרצת מוסדות ליובאוויטש 580632008
בית מדרש אוהב ישראל - בית שמש 580509446
מוסדות תורה וחסד בראשות הגר"מ שטרנבוך שליט"א 580581924 - פרסום ראשון
בית הכנסת וקופה של צדקה תורת חסד בית שמש 580616613
קהילת יחד בית שמש 580495687 - פרסום ראשון
בית מרדכי - מוסדות קהילתיים ע"ש כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצללה"ה 580488401 - פרסום שני
בית דב בער ורפאל - מכון ללימודי הלכה 580503464 - פרסום שני
בית כנסת כלל חסידי רמב"ש ג' 580621118
כולל וישכם אברהם בבוקר 580426831 -פרסום שני
בית הכנסת הספרדי שכונת המשקפיים בית שמש 580692622
מאור החסד ולשון חסד 580397776- פרסום שני 
חשבה לטובה בית שמש 580655728 - פרסום שני 
מוסדות נצח ישראל בית שמש  580349140 - פרסום ראשון
קהילת בית אברהם רמת בית שמש 580427664 - פרסום ראשון
בדרכי אבותינו לחינוך וחסד בית שמש 580439990 - פרסום ראשון
באר אברהם אלימלך 580341048 - פרסום ראשון
קהילת עזרא הסופר רמת בית שמש 580645745 - פרסום ראשון
מוסדות קוסוב ויז'ניץ 580614469 - פרסום ראשון 
קול קורא מגרש 600 - פרסום ראשון 
מאור החסד ולשון חסד 580397776 - פרסום ראשון
בית דב בער ורפאל - מכון ללימודי הלכה 580503464 - פרסום ראשון
משכן דעיאל ע"ר 580248433 - פרסום ראשון 
חשבה לטובה בית שמש 580655728 - פרסום ראשון
מוסדות שערי תפילה ע"ר 580559839 - פרסום שני
בית מרדכי 580488401 - פרסום ראשון
כולל וישכם אברהם בבוקר 580426831 - פרסום ראשון
משקפי התורה - פרסום שני 
בית התפילה שכונת המשקפיים ע"ר 580674539 - פרסום שני 
מוסדות קוסוב ויז'ניץ ע''ר 580614469 - פרסום שני 
ארגון ובנה בית שמש 580443588 מגרש 511 - פרסום שני 
דמשק אליעזר דסטרעליסק 580642163 - פרסום שני
דברי חיים בית שמש 580651842 - פרסום שני 
שערי תורה ותפילה ונתיבות החינוך והחסד בית שמש 580481836 - פרסום שני 
שערי מהרי"ל רמת אברהם ע"ר 580674299 פרסום ראשון באינטרנט
שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים ע"ר 580014322 פרסום ראשון באינטרנט
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש ע"ר 580547511 פרסום ראשון באינטרנט
בית הכנסת וקופה של צדקה תורת חסד בית שמש ע"ר 580616613 פרסום ראשון באינטרנט
מוסדות התורה והחסד היכל אברהם בערגסאז בית שמש 580477271 - פרסום שני
קהילת בית אברהם רמת בית שמש 580427664 - פרסום ראשון באינטרנט
נתיבות ההלכה בית שמש ע"ר 580622017 - פרסום שני באינטרנט
צור ישראל בית שמש ע''ר 580621175 - פרסום ראשון באינטרנט
שיח סוד- מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים ע"ר 580014322 - פרסום ראשון באינטרנט
קהילת בני הישיבות - רמת חפציבה ע"ר 580578615 - פרסום שני באינטרנט
עזרת אחים לעזרה הדדית בית שמש 580435717 מגרש 512 - פרסום ראשון - אינטרנט
מוסדות קוסוב ויז'ניץ ע''ר 580614469 - פרסום ראשון באינטרנט
עמותת רמת הרואה ע"ר 580630721 - פרסום ראשון באינטרנט
אור לאה גבעת ירושלים ע"ר 580657625 - פרסום שני באינטרנט
חשבה לטובה בית שמש ע"ר 580655728 - פרסום שני באינטרנט
בית התפילה שכונת המשקפיים ע"ר 580674539 - פרסום ראשון באינטרנט
משקפי תורה 580675064 - פרסום ראשון באינטרנט
ארגון ובנה - בית שמש ע"ר 580443588 -פרסום ראשון באינטרנט
מוסדות התורה והחסד היכל אברהם בערגסאז בית שמש ע"ר 580477271- פרסום ראשון באינטרנט
נתיבות ההלכה בית שמש 580622017 - פרסום ראשון באינטרנט
בחסד מאירים 580504124 פרסום הקצאה שני באינטרנט
דברי חיים בית שמש 580651842 פרסום הקצאה באינטרנט
בית מדרש חוקי חיים בית שמש 580631307 פרסום הקצאה באינטרנט
קהילת יחד בית שמש 580495687 פרסום הקצאה באינטרנט
תורה ותפילה דחסידי ברסלב רמב"ש ג' 580641157 פרסום הקצאה באינטרנט
צור ישראל בית שמש 580621175 פרסום הקצאה באינטרנט
אור ליובאוויטש ירושלים 580395424 פרסום הקצאה באינטרנט
עמותת קהילת האלה 580587079 פרסום הקצאה שני באינטרנט
גור שיר ברמה בית שמש 580657179 פרסום הקצאה שני באינטרנט
מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש 580461457 פרסום הקצאה שני באינטרנט
אור ליובאוויטש ירושלים 580395424 פרסום הקצאה שני באינטרנט
אור לאה גבעת ירושלים 580657625 פרסום הקצאה ראשון באינטרנט
חשבה לטובה בית שמש 580655728 פרסום הקצאה ראשון באינטרנט
צור ישראל בית שמש 580621175 פרסום הקצאה שני באינטרנט
חסדי בת שבע 580388452 פרסום הקצאה באינטרנט
בחסד מאירים 580504124 פרסום הקצאה שני באינטרנט
גור שיר ברמה בית שמש 580657179 פרסום הקצאה ראשון אינטרנט
נפש החיים – ע"ש מרנא הגר"ח מוואלאז'ין זיע"א ע"ר 580626646 פרסום הקצאה אינטרנט
מעלות התפילה בארץ הקודש 580658623 מגרש 525-526 פרסום הקצאה אינטרנט
מעלות התפילה בארץ הקודש 580658623 מגרש 508 פרסום הקצאה אינטרנט
עמותת קהילת האלה 580587079 פרסום הקצאה באינטרנט
שעלי תורה 580138220 - פרסום הקצאה באינטרנט
כרם ישראל רמת בית שמש 580520799 פרסום הקצאה באינטרנט
בית החסידים אביגדור משה בית שמש 580653384 פרסום הקצאה באינטרנט
מרכז מוסדות קאמרנא בארץ הקודש 580642403 פרסום הקצאה באינטרנט
ישיבת הכותל - שע"י מרכז ישיבות בני עקיבא 580052538 פרסום הקצאה באינטרנט
ליגה של מעון 580652147 פרסום הקצאה אינטרנט
מרכז תורני - אביר יעקב אור לישרים 580651602 פרסום הקצאה באינטרנט
משאת גרשון - בית שמש 5805662213 פרסום הקצאה באינטרנט
משאת גרשון בית שמש 580562213 פרסום הקצאה באינטרנט
חסדי בת שבע 580388452 פרסום הקצאה באינטרנט
מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש 580123792 פרסום הקצאה באינטרנט
דרכי אבות בית שמש קהילת נופי השמש יהדות מרוקו 580567477 פרסום הקצאה באינטרנט
בית החסידים לתורה וליראת שמים גור בית שמש 580651685 פרסום הקצאה באינטרנט
דמשק אליעזר דסטרעליסק 580642163 הארכת פרסום הקצאה 
דמשק אליעזר דסטרעליסק 580642163 פרסום הקצאה באינטרנט
מרכז מוסדות קאמארנא בארץ הקודש 580642403 פרסום הקצאה באינטרנט
בית מנחם רמת בית שמש ג' 580589745 פרסום הקצאה באינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום שני - פרסום אינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום קצר וארוך - פרסום שטח
איחוד הצלה ישראל 580465979 מגרש 507 פרסום שני 
נוהל פרסום הקצאות 2015-תוספת פרסום אינטרנט
שעלי תורה 580138220 פרסום הקצאה באינטרנט 
בית החסידים אביגדור משה בית שמש 580653384 פרסום הקצאה באינטרנט 
ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים פ"ת 580060614 פרסום הקצאה באינטרנט 
קהילת בני הישיבות רמת חפציבה 580578615 פרסום הקצאה באינטרנט 
משכנות יהודה רמת בית שמש 580477693 פרסום הקצאה באינטרנט 
דרך אמונה 580577914 פרסום הקצאה באינטרנט 
מפעלי תורה וחסד-בית שמש 580606432 פרסום הקצאה באינטרנט
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 פרסום הקצאה באינטרנט 
נח"ת - נסיון חוזק תקוה 580552255 פרסום הקצאה באינטרנט 
מוסדות תורה לשמה רמת בית שמש ג' 580601011 פרסום הקצאה באינטרנט 
איחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי בית שמש 580477016 פרסום הקצאה באינטרנט 
כרם ישראל בית שמש 580520799 פרסום הקצאה באינטרנט 
ברכת יעקב מוסדות ע"ש רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל  580619542 פרסום הקצאה באינטרנט 
קהילת יחד - בית שמש 580495687 פרסום הקצאה באינטרנט 
שמחת יצחק וישראל 580577989 פרסום הקצאה באינטרנט
בית החסידים לתורה וליראת שמים גור בית שמש 580651685 פרסום הקצאה באינטרנט
מוסדות תפארת אוהל משה בית שמש 580123792 פרסום הקצאה באינטרנט
אור יצחק אביר יעקב רמת בית שמש 580486439 -פרסום אינטרנט
דרכי אבות בית שמש קהילת נופי השמש יהדות מרוקו 580567477  -פרסום אינטרנט
ישיבה וכולל לאברכים תורת חיים פ"ת 580060614 -פרסום אינטרנט
מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש 580461457 –פרסום אינטרנט
מפעלי תורה וחסד-בית שמש 580606432 –פרסום אינטרנט
שמחת יצחק וישראל 580577989 - פרסום ראשון אינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום רצק וארוך –פרסום אינטרנט
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום ראשון קצר וארוך –פרסום שטח
איחוד הצלה ישראל 580465979 פרסום ראשון קצר וארוך
נוהל פרסום הקצאות 2015-תוספת פרסום אינטרנט
קהילת אור לציון רמת בית שמש 580375947
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 430
מוסדות ישועות משה ויז'ניץ בית שמש 580547511 מגרש 302 תבנית לפרסום הקצאה באינטרנט
בחסד מאירים 580504124 פרסום ראשון באיטרנט
דרך אמונה בית שמש 580577914 פרסום ראשון באינטרנט
אגודת מגן דוד אדום 589104751 פרסום שני מגרש 15 
אגודת מגן דוד אדום 589104751 מגרש 15 פרסום שני -פרסום באינטרנט
נחלת חיים שלום ע"ר 5802768062
נוהל פרסום הקצאות 2015
עוללות שלמה 580563674 פרסום שני 
עוללות שלמה 580563674 מגרש 306 פרסום ראשון -פרסום שטח
עוללות שלמה נוסח פרסום שני בישיבה מס' 137
בקשה לתוספת שטח להקצאה קיימת אהלי יוסף רמת בית שמש - 580547818
אהלי נפתלי 580024396 פרסום שני 
מרכז קהילתי רמת בית שמש ג' - 580624625- פרסום שני
אור רמת בית שמש 580635183 פרסום שני 
בקשה להקצאה צידקת רחל בית שמש
בקשה להקצאה ארגון ובנה בית שמש
נוהל פרסום הקצאות עמותת גאון דוד
בקשה להקצאה לאיחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - דרך מצוותיך – בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - מעיין אברהם 
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 134 בתאריך 12/06/17 - זכרון תמר עדי – בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 131
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 128
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 13/10/16 - מוסדות ישועות משה ויז'ניץ' בית שמש
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 21/05/17
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 17/05/17
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 127 בתאריך 13/10/16 - עוללות שלמה
נוסח פרסום לבקשת הקצאת שימוש במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור מס' 119
נוהל פרסום הקצאות - 2015 
תבנית לפרסום הקצאה באינטרנט