ברוכה הבאה להרשמה לקורס "יסודות הדינמיקה הזוגית"
הגישה היחודית של ז. רוזנטל לשינוי בזוגיות גם בלי שיתוף פעולה

בהנחיית: ח.דיסין

עלות הקורס – 200 ₪

הקורס התקיים ביום שני בערב – ברמה ג'

 

לידיעה – הקורס אינה תחליף לטיפול !

יסודות הדינמיקה הזוגית

ההשתתפות מותנית בהתאמה לדרישות הקורס. להלן שאלון-