נציגים לוועדות

 • יו"ר יוסי גולדהירש
 • משה שטרית
 • ישראל מנדלסון
 • ישראל רמתי
 • אדריכל
 • יועמ"ש
 • נציג משרד התחבורה
 • נציג משטרה
 • נציג תחב"צ
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור
 • נציג ציבור