חברי הועדה 

שם:   תפקיד:
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר ויו"ר הועדה
משה מונטג חבר מועצת העיר 
מרדכי דירינפלד חבר מועצת העיר
חיים בן מרגי  חברת מועצת העיר
שלום אדרי חבר מועצת העיר
אנשי מקצוע
אבי ברכה מנהל היחידה לאיכות הסביבה
נציג השר
נציג ציבור מקומי 
נציג ארגון ארצי
ירמי קלפהולץ