חברי הועדה  

שם: תפקיד:
מוטי כהן  יו"ר
ישראל סילברסטין חבר מועצת העיר 
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר 
ישעיהו ארנרייך  חבר מועצת העיר 
חיים בן מרגי  נציג אופוזיציה 
אנשי מקצוע
נציג משטרה
נציג בטחון פנים
מנהל מחלקת ביטחון 
קב"ט מוסדות חינוך 
דוד לף