חברי הועדה  

שם: תפקיד:
מאיר בלעיש סגן ראש העיר ויו"ר
שמואל גרינברג סגן ראש העיר
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר
שלום אדרי  
מוטי כהן 
רינה הולנדר
אנשי מקצוע
נציג מהנדס העיר
נציג אגף החינוך
נציג שר התחבורה
נציג המשרד לביטחון פנים 
ישי גליק
סימוני אסרף
נציג ציבור