חברי הועדה 

שם: תפקיד:
אלי כהן  יו"ר- יו"ר אופוזיציה 
רינה הולנדר
ריצ'ארד פרס
 אנשי מקצוע 
 יעקב דהן   מבקר הערייה