חברי הועדה  

שם: תפקיד:
משה מונטג  חבר מועצת העיר ויו"ר
שמעון גולדברג  חבר מועצת העיר
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר
רינה הולנדר  
אלי כהן  נציג אופוזיציה
מנשה אליאס נציג אופוזיציה
שלום אדרי נציג אופוזיציה
אנשי מקצוע :
מתתיהו חותה  מנכ"ל
אריה ברדוגו  גזבר
עו"ד מיקי גסטוירט  יועץ משפטי
יוסי כהן  מזכיר הוועדה - מנהל משאבי אנוש