חברי הועדה  

שם: תפקיד:
מרדכי דירנפלד חבר מועצת העיר - ויו"ר הועדה
ישראל סילברסטין  חבר מועצת העיר
שמעון גולדברג  חבר מועצת העיר
יגאל חדד חבר מועצת העיר
שמואל גרינברג  סגן ראש העיר -מ"מ 
חיים בן מרגי חבר מועצת העיר 
משה שיטרית נציג אופוזיציה
אלי כהן נציג אופוזיציה
אנשי מקצוע :
נציג גזברות
יועץ משפטי
מנכ"ל