חברי הועדה  

שם: תפקיד:
מאיר בלעיש  יו"ר - סגן ראש 
משה שיטרית
מנשה אליאס
יצחק ויפליך נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג משפחות שכולות 
נציג משפחות שכולות 
נציג משפחות שכולות 
דוד סיטבון  סמנכ"ל
שלמה דרעי מנהל מח' ארועים