חברי הועדה  

שם: תפקיד:
משה מונטג חבר מועצת העיר ויו"ר
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר 
משה שיטרית נציג אופוזיצה
רינה הולנדר נציג אופוזיצה
אנשי מקצוע :
יועץ מקצועי