חברי הועדה  

שם: תפקיד:
ישראל סילברסטין יו"ר
אברהם פרנקל  
מרדכי דירנפלד  
רינה הולנדר  
מוטי כהן  
אנשי מקצוע :
נציג יועץ משפטי  
נציג גזברות  
נציג מחלקת גביה  
נציג מחלקת רווחה