חברי הועדה 

שם: תפקיד:
משה אבוטבול /ישיעהו ארנרייך ראש העיר ויו"ר 
שמואל גרינברג  סגן ראש העיר
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר
יגאל חדד חבר מועצת העיר
מאיר בלעיש / ישראל סילברסטין  סגן ראש העיר
ריצ'רד פרס
רינה הולנדר
משה שיטרית
אנשי מקצוע :
מנהל אגף חינוך  
 מנהל או סגן מנהל בי"ס יסודי
 מנהל או סגן מנהל בי"ס על יסודי
 נציג ועד ההורים
יו"ר מועצת התלמידים
יחיאל קופצק
אריה גולדבר
עוזי מזרחי
ירוחם אסטריכר