חברי הועדה  

שם: תפקיד:
שלום אדרי יו"ר הועדה
שמואל גרינברג סגן ראש העיר
מאיר בלעיש סגן ראש העיר 
חיים בן מרגי  נציג אופוזיציה 
מוטי כהן
אנשי מקצוע :
מנכ"ל
סמנכ"ל
מנהל מחלקת ביטחון
נציג משטרה
נציג כיבוי אש
נציג מד"א
יוסי גולדהירש