חברי הועדה  

שם: תפקיד:
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר יו"ר
משה מונטג חבר מועצת העיר
יגאל חדד חבר מועצת העיר
ישעיהו ארנרייך  חבר מועצת העיר 
ריצרד פרס נציג אופוזיציה
רינה הולנדר
סטלה ולטר
אנשי מקצוע :
מנהל אגף חינוך 
מנהל אגף רווחה  מנהל אגף הרווחה
מנהל ביה"ס בעיר
נציג ארגון מורים על יסודי
נציג ארגון מורים - אגודת ישראל
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת התלמידים
יו"ר ועד ההורים העירוני
מפקד תחנת המשטרה
נציג תנועות הנוער בעיר