חברי הועדה  

שם: תפקיד:
משה אבוטבול  יו"ר- ראש העיר 
ישראל סילברסטין  חבר מועצת העיר 
מרדכי דירנפלד  חבר מועצת העיר 
סטלה וולטר 
מנשה אליאס 
אנשי מקצוע :
יבגני נבוטובסקי מנהל מחלקת קליטה-מזכיר הועדה
מנהלת אגף רווחה
מנהלת אגף החינוך
יונה קאופמן נציג ציבור
ילנה קוניאנסקי נציג ציבור
ד"ר אפרים רוזנבאום
אהרון אונגר