חברי הועדה  

שם: תפקיד:
ריצ'רד פרס יו"ר 
מאיר בלעיש סגן ראש העיר
שמואל גרינברג סגן ראש העיר
יגאל חדד חבר מועצת העיר 
שלום אדרי נציג אופוזיציה
אנשי מקצוע :
מנהלת אגף הרווחה
נציג ציבור
נציג ציבור
מנהל בית ספר על יסודי 
נציגי הרשות הלאומית למלחמה בסמים
מנהל אגף החינוך