חברי הועדה 

שם: תפקיד:
מאיר בלעיש סגן ראש העיר ויו"ר
שמואל גרינברג סגן ראש העיר
שמעון גולדברג  חבר מועצת העיר
מרדכי דירנפלד  חבר מועצת העיר
אלי כהן  נציג אופוזיציה
ריצארד פרס 
שלום אדרי 
אנשי מקצוע :
יועץ משפטי
מנהל מח' רישוי עסקים
 מנהל איכות הסביבה 
יאיר איפרמן נציג ציבור 
נציג ציבור