חברי הועדה 

שם: תפקיד:
משה אבוטבול ראש העיר ויו"ר
שמואל גרינברג סגן ראש העיר
שמעון גולדברג  חבר מועצת העיר 
מרדכי דירנפלד חבר מועצת העיר
מנשה אליאס נציג אופוזיציה
אלי כהן נציג אופוזיציה
שלום אדרי נציג אופוזיציה
 אנשי מקצוע :
אדריכלית העיר - מזכירת הועדה
אלי פרידמן נציג ציבור
שמעון נפתלי נציג ציבור
דוד ויינר  
גו' אסולין נציג ציבור
זיידל מרדכי נציג ציבור