חברי הועדה  

שם: תפקיד:
מרדכי דירנפלד יו"ר
ישראל סילברסטין חבר מועצת העיר
יגאל חדד חבר מועצת העיר
אברהם נחמן פרנקל חבר מועצת העיר
רינה הולנדר חבר מועצת העיר
משה שיטרית חבר האופוזיציה
מוטי כהן חבר האופוזיציה
אנשי מקצוע
מנכ"ל
גזבר
יועץ משפטי