חברי הועדה  

שם: תפקיד:
שמואל גרינברג סגן ראש העיר ויו"ר
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר
ישעיהו ארנרייך חבר מועצת העיר
שמעון גולדברג חבר מועצת העיר 
יגאל חדד חבר מועצת העיר
שלום אדרי נציג אופוזיציה
אלי כהן נציג אופוזיציה
ריצארד פרס נציג אופוזיציה
מנשה אליאס 
אנשי מקצוע
אדריכלית העיר  מזכירת הועדה
יוע"מ
נציג תחבורה ציבורית
נציג משרד התחבורה
נציג משטרה
חיים דרייפוס נציג ציבור
חיים לנדסמן נציג ציבור 
מרדכי זיידל נציג ציבור 
משה וינברג נציג ציבור
דוד ויינר נציג ציבור