חברי הועדה  

שם: תפקיד:
עוזי קלדרון יו"ר 
נציג העמותה  יו"ר
יוסי גולדהירש נציג ציבור
ז'קי צוברי נציג ציבור