חברי הועדה 

שם: תפקיד:
יגאל חדד יו"ר הועדה
ישראל סילברסטין חבר מועצת העיר 
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר
ריצ'רד פרס חבר ועדה
סטלה וולטר  חבר ועדה
אנשי מקצוע :
מנהל אגף הרווחה
משה רייכמן נציג ציבור
אלי פרידמן  נציג ציבור
אריה לוי נציג ציבור
עליזה סגל נציגת ציבור
שמעון לוונדר נציג ציבור
ילנה קוניאנסקי נציג ציבור
שמואל זלמן אינדנסון  
ישראל יוסקוביץ