חברי הועדה  

שם: תפקיד:
שמעון גולדברג יו"ר
שמוליק גרינברג סגן ראש העיר 
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר
מרדכי דירנפלד חבר מועצת העיר
חיים בן מרגי חבר מועצת העיר 
סטלה וולטר נציג אופוזציה
מנשה אליאס נציג אופוזציה
אנשי מקצוע :
סמנכ"ל - מזכיר הועדה  
גזבר
יועמ"ש  
דינה הולנדר  
ריצ'ארד פרס