תוכנית "עיר ללא אלימות" פועלת בשיתוף עם משרד הרווחה לשם קידום יכולתם של היישובים לתת מענה לטיפול בנזקי אלימות. ליבת העשייה בתחום הרווחה מהווה השלמה וריכוז של מענים טיפוליים לכל סוגי האלימות ולמכלול המעורבים בה, בכל זירה בקהילה.

עקרונות העבודה בתחום הרווחה מתייחסים הן להיבט המערכתי והן בהיבט הטיפולי הפרטני. בהיבט המערכתי מקדמת התכנית שיתוף פעולה הדוק עם כל הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית בפרט וברמה הארצית בכלל. פעילות הרווחה ביישובים מכוונת להגביר את המודעות לנושא האלימות בקרב תושבים ואנשי מקצוע וכן לעודד דיווח והצפה של אירועי אלימות בעיר.זאת,לצד פעולות שנועדו לבסס מערך שירותים המגיב למידע ולאירועים שאותרו.

 

עקרונות יסוד

  • טיפול בכל מי שמעורב במקרי אלימות – מתן מענה לקורבנות, תוקפים ועדים לאלימות. לרבות, ילדים, בני זוג, קשישים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים ועובדי ציבור בהתאמה לכל המגזרים ברשות.
     
  • טיפול בכל סוגי האלימות – אלימות פיזית ומילולית, אלימות במשפחה, אלימות מינית, התעללות והזנחה וכל סוג אחר של אלימות.
     
  • טיפול בכל הזירות – בבית, בקהילה, ברחוב ובמוסדות כגון: בתי אבות, בתי ספר ומרכזים רפואיים.

עקרונות העבודה בתחום הרווחה מתייחסים הן להיבט המערכתי והן להיבט הטיפולי הפרטני. בהיבט המערכתי נדרש שיתוף פעולה הדוק עם כל הגורמים הרלוונטיים ברמת המחלקה, הרשות המקומית והרמה הארצית, פעילות הרווחה ביישובים מכוונת להגביר את המודעות לנושא האלימות בקרב תושבים ואנשי מקצוע, וכן לעודד דיווח והצפה של אירועי אלימות בעיר. בהיבט הטיפולי שואפת התכנית להרחבה של תחומי הטיפול על-מנת לתת מענה לתחומים שלא טופלו קודם לכן, כגון: אלימות מינית, אלימות כלפי קשישים והתייחסות לסוגיה הרב-תרבותית וכן התמקצעות בתחומים הללו באמצעות הדרכה והכשרות.


מנהלת אגף הרווחה בבית שמש – איריס צור  [email protected]