תוכנית אילנות פועלת בבית שמש מזה שלוש שנים וכוללת עבודה עם צוותי הגנים, הדרכות לגננות, הרצאות בנושאי תיאוריות פסיכולוגיות על תוקפנות ושליטה עצמית, מחירים עתידיים של היעדר גבולות, השבת הסמכות החינוכית לילדים, מקום הגננת מול הילד וכעזר להורים.

התוכנית מתמודדת עם קשיי התנהגות בגיל הגן, מתוך מטרה למנוע קשיי התנהגות בטווח המיידי והארוך, כמו כן נעשית עבודה ייעוצית עם הורים, הייעוצים הפרטניים ניתנים להורים לילדים שאותרו כבעלי קשיים התנהגותיים בגנים הנכללים בפרויקט נעשית הכשרת אנשי מקצוע להדרכה בתחום זה: ע"י עובדים סוציאליים, יועצות חינוכיות, מטפלים משפחתיים ופסיכולוגיים.

הגב' עדנה קרייצר מטפלת משפחתית מטעם תוכנית אילנות הגיעה לאחד מגני הילדים בבית שמשזאת מכיוון שבגן הספציפי היתה קבוצת ילדים תוססת עם קשיים בקבלת סמכות וחסך בגבולות, צוות הגן התקשה לנהל סדר יום תקין מכיוון שילדים רבים לא שעו להוראות הצוות ואף הגיבו באלימות לילדים אחרים בגן

עם כניסתה של התוכנית ושילובה של הגב' עדנה לגן החלה הדרכה בצוות הגן הקבוע בעקרונות של הצבת גבולות הכוללת: הוראות קצרות, חיזוקים חיוביים וניהול מוקדם של קונפליקטים בין הילדים. בנוסף העניקה המנחה ייעוץ פרטני למשפחות מהגן, ייעוץ שכלל ביקורי בית (בסגנון "סופר נני.(" 

מפקחת הגן מטעם משרד החינוך נפגשה עם המשפחות מתוך מטרה למצוא פתרון לקשיים שעלו, מזל דהן, מנהלת מחלקת הגנים בעירייה ליוותה את הצוות חודשיים לאחר כניסתה של תוכנית אילנות ובתמיכת כל הגורמים המלווים את הגן נוצר שיפור משמעותי מאוד בגן.

גננת הגן אמרה בעקבות הפעילות "תוכנית אילנות בבית שמש הינה תוכנית מבורכת בעלת ערך מוסף הן לגננות והן לילדי הגן, אין ספק כי התוכנית תרמה רבות לנו כגננות ונתנה לנו כלים להתמודדות טובה יותר מול הילדים בגן, כמו כן אפשרה לילדי הגן ללמוד להציב גבולות ולגדול בסביבה טובה ובטוחה יותר".