כנס סיכום פעילות  "עיר ללא אלימות" לשנת 2013 נערך ביום שלישי 28.1.2014 במכללת נתניה. הכנס נפתח בנוכחותם של השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ, מנהל תוכנית "עיר ללא אלימות" והשיטור העירוני במשרד לביטחון הפנים דני שחר, מפכ"ל המשטרה רנ"צ יוחנן דנינו, ראשי רשויות, קציני משטרה ושב"ס, אנשי תקשורת, נראתה נציגות בכירה מבית שמש שנכחה בכנס.

כנס סיכום שנה של תוכנית "עיר ללא אלימות" מהווה במה מרכזית לניהול שיח משותף על בעיית האלימות הקיימת בחברה הישראלית ובדרכי ההתמודדות עמה.   

נעשתה סקירה מורחבת של פעילות התוכנית ברשויות בהן היא פועלת, כמו כן הוצגה פעילות התוכנית בעיר בית שמש ברבדים השונים. 

התקיימו שני פאנלים שעסקו בתחומי הפעילות של "עיר ללא אלימות" והשיטור העירוני.

האחד עסק ב- "מניעת אלימות בתרבות בילוי רווית אלכוהול" והפאנל השני עסק באיזון שבין הזכות לביטחון אישי לבין הזכות לפרטיות.                                       

דברי השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ:                                                                               

"יש לנהוג באפס סובלנות כלפי עבירות אלימות, אסור למשטרה לעבור לסדר היום. לא לרחם. אני    קורא לבתי המשפט לגזור גזרי דין שהולמים את חומרת המעשים".

תוכנית "עיר ללא אלימות" מקיימת את פעילותה ב- 140 רשויות בארץ. התוכנית הינה תכנית מניעה מערכתית ורב-תחומית שמורכבת ומתמודדת עם כל מצבי האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים בעיר. מטרתה העיקרית הינה בהגברת תחושת הביטחון האישי של התושבים ע"י הקמת מערך מתואם ואפקטיבי.

התוכנית בבית שמש מופעלת בהובלת סגן ומ"מ ראש העיר מאיר בלעיש,  בדרג המקצועי של מנכ"ל העירייה מתתיהו חותה, בתמיכה ושיתוף פעולה מלא של ראש העיר משה אבוטבול, בשיתוף מקצועי ופורה של מת"ח בית שמש סנ"צ שלומי טולדנו ובשילובם של כל הארגונים הפועלים בעיר בתחום אכיפה, רווחה, חינוך, פנאי והקשר עירוני.

"עיר ללא אלימות" בבית שמש מקיימת מס' רב של פעילויות ערכיות וחינוכיות שמטרתן העיקרית מניעה וצמצום התנהגויות בסיכון והעברת המסר הברור לאפס סבלנות לאלימות. במסגרת התוכנית בעיר נערכות סדנאות לתלמידים בבתי ספר, הכשרות למנהלים, מדריכי מוגנות בבתי ספר, הפעלת תוכנית "אילנות"  בגני ילדים, מדריכי רחוב, תוכניות קיץ, תוכניות ספורט ערכיות, סיירת הורים מתנדבים עירונית בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, שיטור עירוני, הנחיית הורים וכו'.

                                                                                                            

מת"ח משטרת בית שמש שלומי טולדנו ציין כי: "תוכנית "עיר ללא אלימות" מביאה לידי ביטוי את הקשב הרב ארגוני לטיפול אלימות, בית שמש בלטה ביחסה הרציני לתוכנית ועובדת בשיתוף פעולה ומסייעת במניעת האלימות, בעקבות כך חלה ירידה בעבירות האלימות בעיר.

בשנת 2014 תוכנית "עיר ללא אלימות" בעיר תעבור שדרוג בהקמת מוקד עירוני ובפריסת מצלמות שיוצבו במוקדים שסומנו על ידי המשטרה ברחבי בית שמש".