"עיר ללא אלימות" בית שמש בתחום החינוך ממנה מדריכי מוגנות בבתי ספר בעיר המהווים בוגרים סמכותיים המסייעים למערכת להתמודד עם התנהגויות אנטי חברתית בתוך כותלי בית הספר כגון: שוטטות, נשירה סמויה והתנהגויות בסיכון.

מדריך המוגנות מהווה דמות של "אח גדול" לתלמידים, לציין כי המדריך אינו מחליף את תפקיד המורה אלא מגביר את סמכותו ומסייע בשמירה על הסדר והמוגנות על מנת לאפשר תחושת ביטחון לתלמידים, למורים ולהנהלה בבית הספר וביצירת תנאים המאפשרים סביבת לימודים נעימה ומוגנת.

מיה איטח הינה מדריכת מוגנות בתוכנית "עיר ללא אלימות" בית שמש הפועלת בבית הספר הממלכתי "עדיהו", במסגרת תפקידה ובעקבות התהליכים המשמעותיים שחווה מיה עם התלמידים הוחלט לכנס צוות חשיבה בית ספרי בהובלת זיווה בביאן מנהלת בית הספר ויחדיו רקמו רעיון מבורך, הקמת חדר בבית הספר שיקרא "פינה חמה" החדר התמלא במשחקי חשיבה , ספרי קריאה, פוזרו פופים נפרסו שטיחים ויחד הפך החדר למקום חמים שהאווירה בו נעימה ומזמינה.

ידוע כי יצירת קשר באמצעות שיח ומשחק הינה תחילתה של דרך לבניית קשר אישי ואמון הדדי בין שני צדדים, בזכות זאת מתקיים בחדר תהליך חיובי המאפשר קירבה וחשיבה משותפת של כל הגורמים לפתרון קשיים והסרת מכשולים.         

מיה איטח: "הודות לפעילות הברוכה שמתקיימת עם התלמידים בחדר "פינה חמה" אנו מצליחים לזכות בשיתוף פעולה מלא, כל העשייה שנעשית בחדר מסייעת לצוות המקצועי בית הספר לפתור מצבים שונים ולהשיג תוצאות טובות עם התלמידים.   

אני שמחה שניתנה לי ההזדמנות להצטרף ולקחת חלק בתהליך המעצים שמתרחש בתוך בית הספר ורוצה מאוד להודות לזיווה בביאן, לכל הצוות הבית ספרי ולתלמידים היקרים, שמאפשרים לי להתווסף למשפחה הגדולה והמגובשת "משפחת עדיהו".