ביום שני  24.2.14 התכנסה וועדת אכיפה בתחנת משטרת בית שמש  במסגרת תוכנית "עיר ללא אלימות" בתחום האכיפה.
   
נכחו בוועדה מת"ח בית שמש סנ"צ שלומי טולדנו, קצינים וסגל התחנה, מנהל מחוז מרכז "עיר ללא אלימות", מש"ק לב העיר, נציג שיטור קהילתי רמב"ש, מנהל אגף אירועים וספורט, מנהל מתנ"ס זיינמן, נציג משרד מנכ"ל העירייה, רכז סיירת הורים, נציגות מהרווחה, קב"ט העירייה ונציגים מתוכנית על"א.

מטרת תוכנית "עיר ללא אלימות" בעיר בית שמש העלאת תחושת הביטחון של התושב ויצירת שיח משותף ואחיד בין כלל גורמי המשטרה לכלל הגורמים עירוניים בעיר בנושא מניעת אלימות.

בוועדה האכיפה הוגדרו יעדים משותפים, כמו כן הועלו קשיים, חסמים ויוזמות חדשות להתמודדות עם התנהגויות אנטי חברתיות, הוקרנה מצגת שנתנה סקירה מפורטת בעמידה ביעדי התחנה ונתונים כלליים אודות תכנון מול ביצוע.

מת"ח בית שמש סנ"צ שלומי טולדנו: "התוכנית שנבנתה במשטרה בשנה זו היא תוכנית מדידה המשלבת הן פעילות הסברה והן פעילות אכיפה בכל הנוגע לעברות חוק, עברייני אלימות, סמים, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בריונות בכביש וכו'.    

מתקיים מעקב ובקרה אחר מימוש תוכניות המשטרה לתוכניות הרשות ע"פ הנחיות שנקבעו יחדו מראש.

לציין כי השיתוף פעולה והעשייה הברוכה בין משטרת בית שמש לבין כל הגופים העירוניים יתקיים לאורך כל ימות השנה.