שם:  תפקיד:
ישראל סילברסטין  חבר מועצת העיר ויו"ר הועדה
יגאל חדד  חבר מועצת העיר 
אברהם פרנקל  חבר מועצת העיר
ישעיהו ארנרייך  חברת מועצת העיר
מאיר בלעיש  סגן ראש העיר 
סטלה וולטר  
חיים בן מרגי   
ריצ'רד פרס  
מוטי כהן   
אנשי מקצוע
דוד סיטבון סמנכ"ל הערייה 
  מנהל מחלקת בריאות 
  נציג עזרת אחים 
 שוקי לנגסם נציגי הצלה / מד"א
  נציג מח' רווחה
  נציג מח' חינוך 
דוד לף נציג הצלה 
ד"ר דוב רוזן נציג הצלה