שם: תפקיד:
מאיר בלעיש סגן ראש העיר ויו"ר
שמואל גרינברג סגן ראש העיר
יגאל חדד חבר מועצת העיר
שמעון גולדברג  חבר מועצת העיר
שלום אדרי  נציג אופוזיציה
רינה הולנדר  
ריצארד פרס  
אנשי מקצוע :
יועץ משפטי  
מנהל מח' רישוי פיקוח  
אדריכלית העיר