בפגישת צוות שנערכה במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות בבית שמש בתחום הפנאי התאספו מדריכי עיר ללא אלימות ואנשי מקצוע בנושא הגברת היקף הפעילויות לתקופת הקיץ. בפגישה סוכם כי במקומות בהן קיימת פעילות מובנית ומפוקחת של בני נוער לשעות הפנאי תתוגבר פעילות המדריכים ומעגל אנשי המקצוע המסוגלים להוות כתובת לבני הנוער ברחוב ביניהם מדריכי רחוב, מדריכי מוגנות ומתנדבי סיירת הורים.  לציין כי מדריכי התוכנית עובדים במשך כל ימות השבוע בשעות הערב והלילה המאוחרות במוקדי מפגש ובילוי של בני נוער ומקיימים עימם שיחות ופעילויות חברתיות שונות, המדריכים יוצרים קשר עם בני הנוער ברחוב, תומכים בהם ומהווים להם דוגמה אישית ובמידת הצורך מפנים אותם לקבלת סיוע מקצועי. כמו כן מדריכי המוגנות הפועלים בתקופת הלימודים בבתי הספר יסייעו בתקופת החופש כשימצאו במתחם  "לילה לא לילה"  יפגשו עם נערים ונערות  וינהלו עימם שיח חברי ומשמעותי.

ידוע כי בתקופת הקיץ בני הנוער לא נמצאים במסגרות חינוכיות ותחת פיקוח, דבר שעשוי להביא עימו לעיתים לפעולות אנטי חברתיות בקרב בני הנוער, תוכנית עיר ללא אלימות  בבית שמש בתחום הפנאי והחינוך עושה מאמץ מתוגבר ומשמעותי לאורך כל חופשת הקיץ  ומעצימה בתוכניות ייחודיות לבני הנוער ופרויקטים בשילוב הורים וכו'.

מגרשי הספורט המוארים הנכללים במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות בבית שמש ימשיכו להיות מוארים בכל רחבי העיר בשעות הערב והלילה. מדריכי עיר ללא אלימות יהיו נוכחים בערבי "לילה לא לילה" בימי רביעי ברמת בית שמש ובימי חמישי בפארק מגדל המים, במתחמים תינתן לבני הנוער פעילות לילית שתכלול בתוכה משחקי שולחן, סימולטורים, הרצאות ע"י אנשי מקצוע בנושאים שונים הקשורים להימנעות מפעילות אנטי חברתית, נציין כי הפעילות כולה מיועדת לכלל בני הנוער בעיר וכולם מוזמנים.

ממונה התוכנית סגן ומ"מ ראש העיר מאיר בלעיש:" חופשת הקיץ כבר כאן ומזמינה לנו שפע של הזדמנויות בילוי ומפגשים חברתיים, אך על כל אחד ואחת מאיתנו לזכור כללים מאוד חשובים , הימנעו מפעילות אנטי חברתית ולא אחראית, היו קשובים להוראות הבטיחות באש, במים ובכבישים, היו ערניים לסביבתכם ולתופעות חשודות, השגיחו על ילדיכם בעת השימוש ברשת האינטרנט והציבו גבולות ברורים, כבדו איש את רעהו והיו תמיד טובים לסביבה.