כחלק מהתכנסות שוטפת שמקיימת תוכנית 'עיר ללא אלימות' עם משטרת בית שמש התכנסה וועדת אכיפה עירונית בתאריך 28/10/14.  אסטרטגית האכיפה של תכנית "עיר ללא אלימות" מגובשת בשיתוף עם המשטרה וכוללת פורום אכיפה עירוני העוסק בתיאום פעילות כלל גורמי האכיפה בעיר ובהגדרת יעדים משותפים.

הוועדה התקיימה בתחנת המשטרה בנוכחות מת"ח סנ"צ שלומי טולדנו, סגן ומ"מ ראש העיר מאיר בלעיש, קצינים ושוטרים ממשטרת בית שמש, מנהלת תוכנית 'עיר ללא אלימות', מנהל מוקד עירוני, נציגי חינוך בלתי פורמאלי, נציג מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, נציג סיירת הורים, נציגת חינוך, נציגת רווחה, נציג מהמגזר החרדי ונציגות מרשות המתנ"סים.

הוועדה הציגה את נתוני האכיפה לעונת הקיץ, העלייה הגדולה באירועי שפיכת אלכוהול, הירידה המשמעותית באירועי הפרעות מנוחה וכו'.

כמו כן הצגת פעילות מבצעית בכל נושאי נהיגה בשכרות וגורמות לתאונות.

הצגת עקרונות מנחים לקביעת יעדים בכל הנוגע לתחום האכיפה לשנת 2015 בדגש על עבירות נוער, סמים, אלכוהול וונדליזם ועוד.

מת"ח סנ"צ שלומי טולדנו: "יש לציין כי משטרת בית שמש תמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים כשהמטרה הינה הורדת עבירות האלימות בעיר לצד הגברת מערך הסברה, לציין כי ננקוט יד קשה נגד מבצעי העבירות, בדגש על הגשת כתבי אישום נגד חשודים".

מאיר בלעיש סגן ומ"מ ראש העיר וממונה על תוכנית עיר ללא אלימות: "תוכנית עיר ללא אלימות בבית שמש בשיתוף כל הגורמים המסייעים פועלים יחד למען מטרה אחת ברורה הגברת תחושת הביטחון האישי של כל תושבי העיר שהחזון המוביל הינו לקדם ערכים של הידברות, סובלנות ושמירה על זכויות האדם, כחלק בלתי נפרד מהתוכנית.

נמשיך בפרסום והסברה עירוני על מנת לעודד ולגייס תושבים למעורבות הורית ולהתנדבות קהילתית".