שאול מארקסון 
מנהל המחלקה לדוברי אנגלית 
02-9909726

 

ROLE: director
NAME:Shaul Markson
ADDRESS:Yitzhak Rabin 2|
E-MAIL: public.inquiries.bs@gmail.com
02-9909726:PHONE
02-9909726:FAX