קבוצה א' – בית שמש + הגבעה

מס סמל שמות המטפלות כתובת מספרי טלפונים
01 006 ליאורה סלובינסקי חיים לסקוב 46/2  0777-992698 , 0545726970
02 047 אהובהאבני התאנה 30 077-5080775 , 0504320430   
 03 054 שרית דרעי בני-דן 40/2 077-7005227 , 0537393743
 

 

קבוצה ב' – קריה חרדית

מס סמל שמות המטפלות כתובת מספרי טלפונים
04 009 חיה חוברה אמרי אמת 7/4 9919520
05 010 דבורה אלחרר אמרי אמת 7/2 9919193
06 012 דבורה רבין אמרי אמת 9/2 9919183
07 014 צפורה ליכטמן הרצוג 33/3 077-5050223  
08 015 הדסה רביב חזון איש 30/13 9992693
09 033 שרה גרוסבארד בן קסמא 9/6 ק"ב 02-9994067
10 038 צביה מנדרזיצקי חזון איש 30/10 9911755 -02
11 039 צביה פישמן חזון איש 10/10 02-9921880
12 040 אביגיל וייס נהר הירדן 14/22 ק.1 077-7190935
13 044 מרגלית שפיצר שער השמיים 1 02-9922618
14 050 יוכבד חשין אוהל יהושע 14/2 5371853           
15 051 מינדי שמרלר דובר שלום 9/3 ק"א 050-4193862
16 056 שרה כהן רולניצקי נהר הירדן12/13 ק"ג 077-4812584  
17 057 ביילי (שרה) שטרן דובר שלום 11/9 052-7124512 יום ו'
 

 

קבוצה ג' רמת בית-שמש

מס סמל שמות המטפלות כתובת מספרי טלפונים
18 017 חוה כהן נחל רביבים 23/5 077-7994860 , 0527674354
19 018 מרגלית עזריה נחל לכיש 10 02-9912646   
20 019 לוית-חן בינמין נחל קישון 32/1 9997911- 0777-575776
21 020 יונה אלשייך נחל קישון 13/11 ק"ג 077-7922332
22 022 ליאת שגב נחל רביבים 16/12 02-9998737
23 023 חנה ביטון נחל אוריה 11/6  ב' ק"ב 02-9992758
24 024 לבנה בר רון נחל שורק 40/2 9923345 – 02
25 036 אילנית ציון נחל איילון21/10 ק"ה 02-9910506
26 042 רחל בלוי נחל קישון 15/12 ק.ב 077-2080075
27 043 סלומה בוטבול נחל דולב 35/10 כנ' ב 077-5500229    
28 052 מיכל דבוש נחל רפאים 11/16 ק"4 9921462  - 02
29 013 אסתי רפופורט נחל חבר 6/8 02-9990937
30 058 יהודית אביטן נחל דולב 13/8 ב' 02-9994841
31 059 מירב נטף נחל דולב 15 052-7671494
32 060 חני מליק נחל דולב 46/8 077-7655520,  0527681818
 

קבוצה ד' רמת בית שמש ב' ו ג'

מס סמל שמות המטפלות כתובת מספרי טלפונים
33 027 אאידה שבובה רח' רבי טרפון 3/3 02-9919484
34 028 סימי בוטיל ריב"ל 9 02-9917630
35 035 רחל גרודזנסקי ריב"ל 3 02-9991303
36 016 לימור אשכנזי ישעיהו הנביא6/2 02-9991928 
37 053 שירה הכהן ירמיה הנביא 02-6514062 , 0527124203