זכייה שלישית של מערכת החינוך המקומית בפרס היוקרתי בשנים האחרונות

בטקס מרשים בירושלים הוענק פרס החינוך הארצי לבית הספר היסודי ממלכתי ע"ש ז'בוטינסקי. הפרס ניתן למנהלת גב' ברכה גדנקן ביטון ע"י שר החינוך מר נפתלי בנט בהשתתפות ראש העיר מר משה אבוטבול.

כפי שנכתב בתעודה, הפרס ניתן לביה"ס, "על שילובן המלא של מגוון אוכלוסיות ועל עידוד שיח משותף, פלורליסטי ומכיל בין התלמידים מרקעים שונים, על פיתוחן של תכניות לימודים משלבות המפגישות מגוון קולות ותרבויות".

"על מתן הזדמנויות למיצוי הכישורים והיכולות של התלמידים בתחום הרגשי, החברתי והלימודי, על יישומן של מגוון תכניות, שיטות הוראה והערכה וסביבות למידה".

"על הקשר התומך והמשלב עם הקהילה לגווניה ועל קבלת העולה החדש תוך הכרה התרבותו ובכישוריו הייחודיים, על שילובים של גורמי קהילה בתוך מוסד החינוך ועל הפעלתן של תכניות לא רשמיות לחיזוק המענה הניתן לתמידים גם מחוץ לשעות הלימודים".

ביה"ס ז'בוטינסקי נוסד ב-1980 ומונה כיום 182 תלמידים. פועלות בו 9 כיתות א-ו, מתוכן 3 כיתות חינוך מיוחד. אוכלוסיית התלמידים מגוונות ומורכבת מדתיים וחילוניים, ילדי מושבים, בני הקיבוץ העירוני, עולים מהקהילה האתיופית, ילדים דיפרנציאליים וילדי מהגרים".

בשש השנים האחרונות עשה בית הספר מהפכה חינוכית, מבי"ס תת-משיג מבחינה לימודים ו"אדום" מבחינה אקלימית, מוביל בית הספר כיום בדירוג 10 באנגלית ובמדעים ובדירוג מעל הממוצע בכל מדדי האקלים.

פרס החינוך הארצי החדש מצטרף לשני פרסי חינוך ארציים נוספים שקיבלה מערכת החינוך העירונית בשנים האחרונות, תיכון ברנקו וייס וביה"ס הממ"ד אורות בנות.

ראש מר משה אבוטבול הביע את הערכתו לאנשי מערכת החינוך העירונית העמלים במסירות למען חינוכם של ילדי העיר, ובפרט למנהלת ביה"ס ז'בוטינסקי גב' ברכה גדנקן ביטון האחראית למהפך החיובי העובר על ביה"ס בשנים האחרונות.

"זכייתה של מערכת החינוך בעיר בפעם השלישית בפרס הארצי, מעודדת אותנו להמשיך ולהשקיע בתחום. חוסנה של עיר נמדד וכרוך באיכות מערכת החינוך שלה, ועל כך תודתנו למסייעים להשבחתה ומביאים להישגים ארציים" אמר ראש העיר.