אנשי קשר 

מאיר נעמת
מנהל הארנונה
ברכה קייקוב
מנהל סניף הגביה
מרדכי דירנפלד
חבר מועצת העיר מחזיק תיק כספים וארנונה פניות ציבור בנושאי ארנונה