אנשי קשר 

ציון ממן
מנהל מערכות מידע ומחשוב
אליהו קקון
מנהל מח' פיקוח