חברי ועדת תרומות

עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל

רו"ח אריה ברדוגו – גזבר

עו"ד מיקי גסטוירט – יועמ"ש

 

-להורדת פרוטוקול ישיבת ועדת תרומות מס' 1 לחץ כאן