מצ"ב טופס "בקשה ראשונית בית כנסת 2019 " , יש למלא בטופס את הפרטים הרלוונטיים (במחשב ולא בכתב יד !) ולהחזיר בדואר אלקטרוני כקובץ WORD ( לא כקובץ PDF  ) לכתובות הבאות: nisimco@bshemesh.co.il   ו - yaelhey@gmail.com 

את הקובץ "בקשה ראשונית בית כנסת 2019" לאחר שמולאו בו הפרטים יש להדפיס, ולהחתים על הטופס את מורשה החתימה .

כמו כן מצורף קובץ "טופס החתמת מתפללים" . יש להדפיס את הטופס כשהוא ריק, במספר עותקים שיספיקו להחתים את כל בתי האב של קהילת המתפללים.

על גבי הטפסים הריקים יש להחתים את ראשי בתי האב של קהילת המתפללים  תוך הקפדה על מילוי כל הפרטים בדיוק כפי שמתבקש בטופס ובכתב ברור .

עם סיום החתמת המתפללים על גבי "טופס החתמת מתפללים" יש להקליד את הנתונים שנרשמו בידי המתפללים על גבי הטפסים לתוך קובץ ה- Excel  האלקטרוני.

את הקובץ האלקטרוני עם פרטי המתפללים כקובץ Excel  (לא כקובץ PDF ) יש לשלוח לכתובות nisimco@bshemesh.co.il ו - yaelhey@gmail.com 

בנוסף, מצ"ב קובץ "פרופיל עמותה המבקשת הקצאה לבית כנסת 2019 " , יש למלא קובץ זה על פי ההנחיות הרשומות בקובץ "הנחיות למילוי פרופיל העמותה עבור הקצאת קרקע למוסדות ציבור" המצ"ב (בשדות ריקים בקובץ יש חובה!  למלא ע"י התווים " 0 " או  "/  " כשאין נתון רלוונטי) .

את הקובץ "פרופיל עמותה המבקשת הקצאה  לבית כנסת 2019" לאחר שמולאו הפרטים כנדרש, יש להעביר כקובץ word למייל nisimco@bshemesh.co.il לבדיקה . אין להדפיס את הקובץ ללא אישור על תקינותו רק עם קבלת אישור על תקינות הקובץ , ניתן להדפיס את הקובץ ( בשני עותקים ) ולהחתים את  מורשה החתימה ואת העו"ד במקומות הרלוונטיים.

את הקבצים המודפסים והחתומים יש להביא למשרדי מחלקת הנכסים בבניין העירייה דרך יצחק רבין 4 בניין C קומה 2 יחד עם 2 עותקים של כול המסמכים הנדרשים והמפורטים בטופס "בקשה ראשונית בית כנסת 2019 " וכן בדף הפתיח של  "פרופיל עמותה המבקשת הקצאה  לבית כנסת 2019 " ולצרף אליהם את "טופס החתמת מתפללים" המקוריים עם חתימות המתפללים.

לתשומת לב המבקשים, כול פעולה או תהליך שלא יעשו בדיוק על פי ההנחיות כאמור עשויים לגרום לעיכוב בקבלת הבקשה לדיון