מצ"ב קובץ "בקשה ראשונית – היתכנות להקצאת מבנה או מקרקעין לשימוש כללי - 2019", יש למלא בטופס את הפרטים הרלוונטיים (במחשב ולא בכתב יד! ) ולהחזיר בדואר אלקטרוני חוזר כקובץ WORD (לא כקובץ PDF)  לכתובות הבאות : nisimco@bshemesh.co.il ו - yaelhey@gmail.com   

את הקובץ "בקשה ראשונית – היתכנות להקצאת מבנה או מקרקעין לשימוש כללי - 2019 " לאחר שמולאו בו הפרטים יש להדפיס, ולהחתים על הטופס את מורשה החתימה .

בנוסף, מצ"ב קובץ "פרופיל עמותה המבקשת הקצאת מבנה או קרקע  לשימוש כללי - 2019" , יש למלא קובץ זה על פי ההנחיות הרשומות בקובץ "הנחיות למילוי פרופיל העמותה עבור הקצאת קרקע למוסדות ציבור" המצ"ב (בשדות ריקים בקובץ יש חובה!  למלא ע"י התווים " 0 " או  "/  " כשאין נתון רלוונטי ) .

את הקובץ "פרופיל עמותה המבקשת הקצאת מבנה או קרקע  לשימוש כללי - 2019"  לאחר שמולאו הפרטים כנדרש, יש להעביר כקובץ word למייל nisimco@bshemesh.co.il לבדיקה. אין להדפיס את הקובץ ללא אישור על תקינותו

רק עם קבלת אישור על תקינות הקובץ , ניתן להדפיס את הקובץ ( בשני עותקים ) ולהחתים את  מורשה החתימה ואת העו"ד במקומות הרלוונטיים.

את הקבצים המודפסים והחתומים יש להביא למשרדי מחלקת הנכסים בבניין העירייה דרך יצחק רבין 4 בניין C קומה 2 יחד עם 2 עותקים של כול המסמכים הנדרשים והמפורטים בטופס " בקשה ראשונית – היתכנות להקצאת מבנה או מקרקעין לשימוש כללי - 2019" וכן בדף הפתיח של  "פרופיל עמותה המבקשת הקצאת מבנה או קרקע  לשימוש כללי - 2019"  .

לתשומת לב המבקשים, כול פעולה או תהליך שלא יעשו בדיוק על פי ההנחיות כאמור עשויים לגרום לעיכוב בקבלת הבקשה לדיון