1. טופס "בקשה ראשונית – היתכנות להקצאת מבנה או מקרקעין לשימוש כללי - 2019", יש למלא בטופס את הפרטים הרלוונטיים (במחשב ולא בכתב יד) ולהחזיר בדואר אלקטרוני חוזר כקובץ WORD (לא כקובץ PDF)  לכתובת הבאה: Hak@bshemesh.co.il
לאחר מילוי הפרטים יש להדפיס, ולהחתים על הטופס את מורשה החתימה .

2. קובץ "פרופיל עמותה המבקשת הקצאת מבנה או קרקע  לשימוש כללי - 2019" , יש למלא קובץ זה על פי ההנחיות הרשומות בקובץ "הנחיות למילוי פרופיל העמותה עבור הקצאת קרקע למוסדות ציבור" המצ"ב (בשדות ריקים בקובץ חובה למלא ע"י התווים 0 " או  " " כשאין נתון רלוונטי ) .

לאחר שמולאו הפרטים כנדרש, יש להעביר כקובץ word למייל Hak@bshemesh.co.il לבדיקה אין להדפיס את הקובץ ללא אישור על תקינותו רק עם קבלת אישור על תקינות הקובץ , ניתן להדפיס את הקובץ (בשני עותקים) ולהחתים את  מורשה החתימה ואת העו"ד במקומות הרלוונטיים.

את הקבצים המודפסים והחתומים יש להביא למשרדי מחלקת הנכסים בבניין העירייה דרך יצחק רבין 4 בניין C קומה 2 יחד עם 2 עותקים של כול המסמכים הנדרשיםוהמפורטים בטופס "בקשה ראשונית – היתכנות להקצאת מבנה או מקרקעין לשימוש כללי - 2019" וכן בדף הפתיח של  "פרופיל עמותה המבקשת הקצאת מבנה או קרקע  לשימוש כללי - 2019"  .

לתשומת לב המבקשים, על מנת להימנע מעיכוב בטיפול בבקשה אנא פעלו בדיוק לפי ההנחיות הכתובות מעלה.

לשאלות הבהרה ניתן להתקשר למחלקת נכסים- 02-9909981 או לשלוח מייל Hak@bshemesh.co.il