בקשת גריעה ממצבת התלמידים במערכת החינוך בבית שמש - כללי

סטטוס משפחתי
סטטוס משפחתי (חובה) שדה חובה
תשפ"א, לדוגמה
פרטי התלמידים
שם מלאמס' זהותתאריך לידהשם הורהמס' פלאפון הורהכתובת מיילמסגרת חינוכית נוכחיתכיתה