פרטי התלמידים
שם התלמידת.זשם ביה"סכיתהסטטוסקושי מרכזיהערות
* ייתכן ומסיבות טכניות, הטבלה תסתיר את התוים. מומלץ להקליד במסמך חיצוני ולהדביק בטבלה.