מינהל חינוך וקהילה
מינהל חינוך וקהילה פועל לקידום מערכת חינוכית, חברתית וקהילתית ענפה; לכלל התושבים בעיר. המינהל מכיל את אגף החינוך ואת אגף הקהילה, ומתכלל את הפעילות החינוכית, החברתית והקהילתית בעיר באמצעות מחלקות שונות הרוקמות יחד ובשיתוף פעולה, פעילויות ועשיה יום יומית לרווחת תושבי העיר.

"דרך יצחק רבין 2 – טל  02-9902101

הרשות לביטחון קהילתי

העיר בית שמש היא אחת הערים הוותיקות המיישמות את מודל הרשות לביטחון קהילתי במשרד לחיזוק וקידום הקהילה. במסגרת מודל זו מונעים, מגיבים, ומצמצמים תופעות של אלימות פשיעה ושימוש בחומרים מסוכנים. התכנית מבוססת על שיתופי פעולה בין המחלקות השונותבעירייה, המשטרה והקהילה ועל הפעלה של מערך תכניות ומענים החל ממניעה, הסברה וחיזוק הקהילה ועד לחיזוק הרצף הטיפולי ומתן מענה לתופעות קצה במרחב הציבורי.

אבא נעמ"ת 5 – 02-9909755

360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

התוכנית הלאומית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם הן במשפחתם והן בסביבתם. התכנית פועלת בשותפות בין משרדית עם חמישה משרדי ממשלה, מבוססת על פלטפורמה שעיקרה דגש מניעתי כהשקעה בגיל הרך תוך התייחסות לטיפול בקהילה, לכוחות הילד, טיפול מניעתי והקצאת משאבים הוגנת לקבוצות אוכלוסייה שונות. התכנית מעניקה גם סדנאות הדרכות וייעוץ להורים לילדים בסיכון על הרצף הגילאי והרצף הטיפולי.

בניין העירייה קניון נעימי  דרך יצחק רבין 2 -  02-9909843

השירות הפסיכולוגי החינוכי בית שמש

השרות הפסיכולוגי חינוכי נותן שירותים פסיכולוגיים למערכת החינוך העירונית ולקהילה בבית שמש. השירות מיועד לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בעיר. עבודתנו מתבטאת בסיוע לצוותי החינוך באיתור מוקדם ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד, המשפחה ומערכת החינוך.

רח' בר אילן 23  בית שמש טל'  02-6334555

מרכז צעירים בית שמש

מרכז צעירים בית שמש נותן מענה לצעירים בגילאי 18-35 בתחומי השכלה, פיתוח קריירה, מעורבות חברתית, תרבות רוח ופנאי. בתחום ההורות הצעירה מקיים המרכז סדנאות הורים, הרצאות והדרכות.

רח' רש"י 11 בית שמש 02-6362812

מחלקת עלייה

המחלקה מלווה משפחות עולים משלבי טרום הקליטה ועד סוף העשור האחרון לעלייתם. בין היתר, מספקת מענה לטיפול פרטני במשפחה ומסייעת לתושבים בכלל ולהורים בפרט בקשר מול משרדי הממשלה, הרשות המקומית ומוסדות החינוך. המחלקה מסייעת לעולים רבים ברכישת השפה העברית באמצעות חוגי העשרה לילדים ומבוגרים ובהפעלת אולפן עירוני לילדים באמצעות תכניות חונכות.

מרכז פיסג"ה בית שמש

מרכז פיסג"ה הינו בית ספר אזורי לפיתוח סגלי הוראה. מרכז המהווה מוקד להתמקצעות, להשתלמויות ולהדרכת עובדי הוראה במערכת החינוך.

רח' מורדי הגטאות 11 בית שמש טלפון: 02-9912258

 

אגף הרווחה והשירותים החברתיים
אגף הרווחה והשירותים החברתיים מוביל את ההתערבות המקצועית לרווחתם ולשיפור איכות חייהם של תושבי העיר בית שמש, ברמת הפרט והמשפחה וכן לטיפול במצוקות חברתיות ובקהילה.

רח' אבא נעמ"ת 1 בית שמש ליד הרבנות הראשית - 02-9909829.

התחנה לטיפול משפחתי בית שמש

התחנה נועדה לתת מענה מקצועי לתושבי העיר הפונים לקבל יעוץ וטיפול בתחומים: יחסי נישואין וחיי המשפחה. כמו כן, התחנה נותנת שירותי הכשרה והדרכה לאנשי מקצוע.

אבא נעמ"ת 1:  02-9909879 - 

 

שותפים עירוניים

 

פורום הנהגת ההורים העירוני של בית שמש

 

הנהגת ההורים פועלת לקידום ולהתחדשות מערכת החינוך  העירונית, לשיפור איכות הלמידה והתשתיות העומדות לרשות תלמידי בתי הספר בעיר.

 

כל זאת תוך שותפות בהתוויית המדיניות החינוכית, שותפות בקביעת יעדי מערכת החינוך ושותפות בחלוקת המשאבים העירוניים.

 

הנהגת ההורים שמה לה למטרה להציב את החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני.

 

הנהגת ההורים של בית שמש, שותפה ורואה חשיבות עליונה בקיומו של בית ספר להורים בעיר, אשר מטרתו להעניק כלים להורים ליצור שותפות פורייה למען חינוך מיטבי לתלמידי העיר.

 

ניתן ליצור קשר באמצעות הפייסבוק- הנהגת ההורים העירונית בית שמש או באמצעות הדוא"ל: bsh.parents@gmail.com‬‏