תם מועד הגשת בקשות הערר לשיבוץ לגני ילדים.

תשובות ימסרו באמצעות מערכת הרישום להורי הילדים.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למינהל חינוך, נוער וקהילה באמצעות הטופס >> טופס פניות ציבור 

1
שכבת החינוך
2
פרטי התלמיד
3
פרטי הבקשה
4
פרטי ההורה

 

 

 

 

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

 

 
 
 

האם שני ההורים מתגוררים באותה כתובת? * שדה חובה

המערכת מזהה את הכתובת שתצוין, ואליה תשלח את פרטי הבקשה והודעת אישור על קבלת הבקשה.

יש לרשום בתיבה מטה את פירוט המסמך