לאחר קבלת זכאות לחינוך מיוחד נשלח קישור לרישום הילד לסוג מסגרת המבוקשת יש למלא אותו בהקדם.

החל מחודש יוני עד סוף אוגוסט מתקיימות ועדות שיבוץ בנוכחות:

  1. יו"ר הוועדה: מנהל רשות החינוך המקומית
  2. מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך
  3. מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו, אשר ימסור מידע לגבי המאפיינים והצרכים של התלמיד המועמד לשיבוץ ואיזו מסגרת חינוכית הולמת את צרכיו

במהלך הועדה פועל צוות שיבוץ, שתפקידו להבטיח שיבוץ מיטבי של תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיהם וקרובה ככל האפשר למקום מגוריהם, בהתאם להחלטות המתקבלות מתוקף ועדת השמה או ועדת זכאות ואפיון.

הורה יקר! יש לשים לב כן השיבוץ יעשה למסגרת חינוכית מתאימה, קרוב ככל האפשר למקום המגורים של הילד ותוך התחשבות בבקשות של ההורה אך השיבוץ יבוצע על פי מכלול שיקולים מקצועיים ומנהליים.

הודעה על השיבוץ תישלח לאחר 15.7 באמצעות מסרון /דוא"ל.

במידה והינך רוצה לערער על השיבוץ שהתקבל יש למלא את טופס ערעור על שיבוץ לחץ כאן. ונציג מטעם המחלקה יחזור אלייך עם תשובה.