בבחירת סטטוס הורים גרושים/פרודים יש להכנס לקישור הבא: הצהרת ההורה הנוסף
בסיום יש לצרף את מסמך הPDF שנשלח למייל שהוזן בהמשך לטופס המבוקש

פרטי הפונה

 

פרטי התלמיד/ה

האם עבר ועדת זכאות ואפיון? (חובה) שדה חובה

האם עבר אבחון דידקטי/פסיכו-דידקטי? (חובה) שדה חובה

פרטי המוסד

מצב חינוכי כולל מצב לימודי, התנהגותי ורגשי מטעם בית הספר חתום ע"י מחנך/יועץ/מנהל.

 

אני החתומ/ה מטה, מאשר/ת לכל גורם חינוכי רלוונטי באגף החינוך ובבתי הספר, לעיין במידע המצורף אודות בני/בתי (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט לעיל בטופס זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא שהנמסר אינו אמת – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה

הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בטופס זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית בית-שמש לבטל/ לשנות את הבקשה. (חובה) שדה חובה

Browser not supported