מועדונית משפחתית 

פועלת 5 ימים בשבוע . התלמיד מקבל סיוע בהכנת שיעורים ,תמיכה רגשית, פעילות העשרתית וארוחה חמה. הפניות מתקבלות באמצעות יועצת בית הספר.

עמותת "קהילה" מפעילה 2 מועדוניות לצעירים הלומדים בבתי הספר הממלכתיים, ברחוב האיריס. עמותת "שעלי תורה" מפעילה 4 מועדוניות לתלמיד בתי ספר הממלכתיים דתיים וחרדיים - לצעירים ולמתבגרים, ברחוב הרקפת. 

המועדוניות פועלות גם בימי חופשה בשעות הבוקר.

 

פנימיות יום

פועלת 4 ימים בשבוע בשישה גני ילדים ובששה בתי ספר יסודיים. התלמיד מקבל סיוע לימודי ממוקד, פעילות העשרתית וארוחה חמה.

השיבוץ נעשה ע"י המועצה הפדגוגית של ביה"ס והקב"ס.