הטיפול באנשים עם מוגבלויות ובמשפחותיהם כולל התייחסות בתחום האישי, התעסוקתי ובתחום שעות הפנאי. כמו כן ניתן לקבל טיפול ומענה בתחומי הדיור, לרבות אספקת ציוד בסיסי, התייחסות לצרכים רפואיים, הבטחת שירותי שיקום, הסעות, השמת ילדים או בגירים במעונות, הוסטלים ומשפחות אומנה, הפנייה לאיבחונים ומסגרות שיקומיות.

לעיוורים ניתנים שירותים ייחודיים נוספים : דמי ליווי, תעודת עיוור, מילגות ועזרה לתלמידים, אביזרי עזר, נופש ועוד.

 

נכויות פיזיות 

מהות השירות לאנשים עם נכויות פיזיות: מתן מידע, ייעוץ, תמיכה, הכוונה וטיפול באוכלוסיית נכים ובני משפחותיהם, מסגרות טיפוליות בקהילה לילדים ולפעוטות, קבוצות לעזרה עצמית לאנשים עם נכויות ובני משפחותיהם, השמה חוץ ביתית – טיפול בהליכי הכנה והשמה במסגרות חוץ ביתיות לצעירים ומבוגרים שאינם יכולים להמשיך לגור עם משפחתם.

למי מיועד השירות : לאדם שלו לקות גופנית, קבועה או זמנית בין מלידה או עקב אירוע שהתרחש במהלך חייו ואשר בגינם צומצם תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים השונים.

היכן ניתן לקבל השירות : באגף לשירותים חברתיים

מתי פועל השירות : בשעות פעילות האגף

איך פונים לקבל השירות : באמצעות פנייה ישירה לאחראית.

אחראית : אביטל ארצי, עו"ס שיקום - 9909978פיגור או אוטיזים 

מהות השירות לאנשים עם פיגור או אוטיזם : מתן מידע, ייעוץ, תמיכה, הכוונה וטיפול באוכלוסיית נכים ובני משפחותיהם, מסגרות טיפוליות בקהילה לילדים ולפעוטות, קבוצות לעזרה עצמית לאנשים עם פיגור ובני משפחותיהם, השמה חוץ ביתית – טיפול בהליכי הכנה והשמה במסגרות חוץ ביתיות לצעירים ומבוגרים שאינם יכולים להמשיך לגור עם משפחתם.הגנה על-פי חוק ומימוש זכויות לאוכלוסיית המפגרים.

למי מיועד השירות : לאדם שלו לקות חושית, שכלית, נפשית או התנהגותית, קבועה או זמנית בין מלידה או עקב אירוע שהתרחש במהלך חייו ואשר בגינם צומצם תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים השונים.

היכן ניתן לקבל השירות : באגף לשירותים חברתיים

מתי פועל השירות : בשעות פעילות האגף

איך פונים לקבל השירות : באמצעות פנייה ישירה לאחראית.

אחראית : ענת יוספי, עו"ס פיגור , צאלה שקד , עו"ס אוטיזים  9909845


 

מפעל תעסוקתי מוגן - מועדון העיוור

מהות השירות : שירותים לאנשים עם לקויי ראיה. מתן שירותי ייעוץ, הכוונה, תווך, מיצוי זכויות, מידע והפניית עיוורים וכבדי ראיה למספקי שירותי שיקום, שיקום מקצועי – אבחון, הכשרה ולימודים, השמה ותעסוקה מוגנת לעיוורים ולקויי ראיה, שיקום חברתי – פעילות פנאי לחברה ונופש ללקויי ראיה ועיוורים (מועדונים חברתיים, טיולים, מסיבות, נופש).

למי מיועד השירות : לאנשים עם מוגבלויות ראייה.

היכן ניתן לקבל השירות : במועדון העיוור ברחוב המשלט.

מתי פועל השירות : ימי ראשון-חמישי, בשעות 8.00-12.00.

איך פונים לקבל השירות : באמצעות פנייה ישירה לאחראים

אחראים:

רבין אברישמצ'י - 9909829
קלודין עזרן, רכזת מועדון עיוורים – 9993429
דוד כהן, יו"ר העמותה למען העיוור – 9993429

כמו כן מפעילה העמותה למען העיוור חנות יד שניה "בלב פתוח", ברח' הנרקיס 141 (במקלט), אשר כל הכנסותיה קודש למימון פעילויות המועדון העיוור.