• פעילות תנועות הנוער: בני עקיבא, הצופים, הנוער העובד והלומד, אריאל, עזרא, בית"ר וצעירי העיר.
     
  • קורסי מדצי"ם, הרצאות וסדנאות.
     
  • פרלמנט נוער עירוני.
     
  • ערבי דיסקו.