מחלקת המים עוסקת בנושאים הבאים:

אספקת מים

מחלקת המים אחראית על אספקת המים לתושבי העיר. כמו כן המחלקה הינה תחנה במסלול רישוי בניה.

בבית שמש ישנם 6 בריכות לאגירת מים המספקות 100% מצריכת המים של תושבי העיר.

 

אחזקת רשת המים

אחראים על טיפול ופיצוצי צנרת, תיקונים וטיפולים במגופים בברזי כיבוי, ניקיון קווי מים, תחזוקת קווי מים עירוניים, מחלקת המים אחראית על רשת המים העירונית עד למודד הראשי של הבניין.

 

תכנון

תכנון וביצוע הנחת והחלפת קווי מים חדשים , לרבות הוצאת מכרזים ובדיקת תחשיבים.

 

איכות השתייה

בדיקת טיב מי השתייה , ביצוע בדיקות שגרתיות שבועיות,  שנתיות – על פי תקנות משרד הבריאות.

 

ביוב וניקוז

המחלקה אחראית על מכלול הנושאים הבאים: 
  • ביצוע פרויקטים הנדסיים בתחום הביוב והניקוז.
  • אספקת מידע לגורמי פנים וחוץ ולמתכננים פרטיים.
  • תחזוקת מערכות הביוב העירוניות.

 

טיהור שפכים

המחלקה עוסקת בתחזוקה ותפעול של תחנות השאיבה לביוב ומכון הטיהור .
שתי תחנות השאיבה לביוב ממוקמות ברחבי העיר, הן קולטות את השפכים ומזרימות אותם למכון הטיהור , רוב קווי הביוב בעיר מזרימים את השפכים בגרוויטציה למכון הטיהור.

מכון הטיהור ממוקם בשטחים חקלאיים מערבית לקיבוץ צרעה . במכון הטיהור השפכים מטופלים בתהליכים מכנים וביולוגיים עד לרמה הנדרשת ע"י המשרד לאיכות הסביבה. המוצקים ( בוצה ) ממוחזרים ומשמשים כדשן בחקלאות , מי הקולחין משמשים בחלקם להשקיה חקלאית.

 

לכניסה לאתר מי שמש